Parfait

Kryddat med livsglädje

Kategori: Politik

  • När Politikerna lägger sig i familjelivet

    När Politikerna lägger sig i familjelivet

    I vårt hem har en ny verklighet tagit form, en som jag aldrig kunnat föreställa mig. Beslutet från Tierp kommun att minska antalet förskoleplatser i Karlholmsbruk har satt vår familj, och särskilt min son, i en oväntad och utmanande situation. Plötsligt står vi inför en daglig pendling till en annan ort för att han ska…

  • EU – En översikt

    EU – En översikt

    Europeiska unionen (EU) är en politisk och ekonomisk union bestående av medlemsländer i Europa. Den har sina rötter i Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska ekonomiska gemenskapen, som grundades på 1950-talet av sex länder. Sedan dess har EU växt till att omfatta ett betydande antal länder. Medlemsländer: EU består av 27 medlemsländer. Storbritannien var det…