Parfait

Kryddat med livsglädje

Etikett: EU

  • EU – En översikt

    EU – En översikt

    Europeiska unionen (EU) är en politisk och ekonomisk union bestående av medlemsländer i Europa. Den har sina rötter i Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska ekonomiska gemenskapen, som grundades på 1950-talet av sex länder. Sedan dess har EU växt till att omfatta ett betydande antal länder. Medlemsländer: EU består av 27 medlemsländer. Storbritannien var det…