Parfait

Kryddat med livsglädje

Sverige och NATO – Beslut

Natos beslut påverkar Sverige på olika sätt, beroende på vilken typ av beslut det handlar om. Nato är en politisk och militär organisation som fattar beslut om bland annat försvars- och säkerhetspolitik, militära operationer, partnerskap och samarbete, och interna reformer¹. Som medlem i Nato har Sverige rätt att delta i och påverka Natos beslut, men också ett ansvar att följa och genomföra de beslut som fattas.

Några exempel på hur Natos beslut påverkar Sverige är:

  • Natos beslut om att utveckla och anpassa sin styrke- och ledningsstruktur påverkar Sveriges försvarsförmåga, interoperabilitet och beredskap².
  • Natos beslut om att genomföra militära operationer och insatser påverkar Sveriges bidrag till internationell fred och säkerhet, men också Sveriges relationer med andra länder och organisationer³.
  • Natos beslut om att fördjupa och bredda sitt partnerskap och samarbete med andra länder och organisationer påverkar Sveriges möjligheter att främja sina intressen och värderingar i olika regioner och frågor.
  • Natos beslut om att reformera och modernisera sin organisation och verksamhet påverkar Sveriges delaktighet och inflytande i Nato, men också Sveriges ekonomiska och administrativa bidrag till Nato.

Om du vill läsa mer om hur Natos beslut fattas och genomförs, och hur Sverige deltar i Natos beslutsprocess, kan du besöka följande webbsidor:


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *